วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

แถลงการณ์เวบไซต์ไทยฟรีนิวส์สื่อประชาชน ต่อต้านการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ

รศ. ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 
จากกรณีที่มีผู้ดักทำร้าย รศ. ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น ถือว่าเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพทางวิชาการ และเป็นการกระทำอันป่าเถื่อน ซึ่งในสังคมมนุษย์ที่เจริญแล้ว ไม่อาจยอมรับการกระทำเช่นนี้ได้

การคุกคาม รศ. ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นี้ไม่ใช่เป็นการคุกคามต่อตัวอาจารย์วรเจตน์ โดยตรงเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นของคนไทยทั้งประเทศ เป็นการขยายความขัดแย้งทางการเมืองจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุด้วยผล ไปเป็นการต่อสู้กันด้วยกำลัง การทำร้ายร่างกายผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง การคุกความความปลอดภัยของคนที่มีความคิดและความเชื่อแตกต่างจากกลุ่มของตน

เราไทยฟรีนิวส์ ในนามของสื่อประชาชน ที่รวมตัวกันขึ้นจากประชาชนธรรมดาของสังคมนี้ ที่อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ทำให้ประชาชนสามารถสื่อสารต่อกันได้โดยตรง ในขอบเขตที่กว้าง ขอประณามการกระทำอันป่าเถื่อนครั้งนี้ ไม่ว่าคนที่ทำร้ายร่างกายอาจารย์วรเจตน์ จะทำด้วยตนเอง หรือมีการวางแผนโดยกลุ่มคนคณะใดคณะหนึ่งมาก่อนก็ตาม

เรามีความเห็นว่า ความเห็นที่แตกต่างกันนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ สังคมไทยเป็นสังคมขนาดใหญ่และเปิดกว้างติดต่อกับสังคมอื่นๆ ทั่วโลก ทำให้ความคิด ความเชื่อและอุมดมการณ์ทางการเมืองต่างๆ ไหลเวียนทั่วไปอย่างปกติในสังคม ดังนั้นการที่จะทำให้คนในสังคมมีความคิดความเชื่อที่เหมือนกันนั้น เป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติของมนุษย์ เราจึงต้องยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และหากเราไม่เห็นด้วยเราก็ควรที่จะโต้แย้งความคิดความเห็นที่เราไม่เห็นด้วยนั้น ด้วยเหตุด้วยผล เพราะการโต้แย้งกันอย่างปัญญาชนแล้ว ย่อมนำไปสู้ความคิดที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม ทำให้สังคมพัฒนาขึ้น ไม่ใช่การไปทำร้ายร่างกาย การคุกคามผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากตน

การคุกคาม อาจารย์วรเจตน์และการทำร้ายร่างกายครั้งนี้ เป็นสิ่งที่พวกเราไทยฟรีนิวส์ ในฐานะสื่อประชาชนไม่อาจยอมรับได้ และเรียกร้องให้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามจับกุมผู้ที่กระทำความผิดครั้งนี้มาลงโทษโดยเร็ว เพื่อไม่ให้การกระทำในลักษณะเช่นนี้ขยายตัวต่อไป และหากมีการตอบโต้จากอีกฝ่ายหนึ่ง จะยิ่งทำให้สังคมมีความวุ่นวายมากขึ้น

เราขอประณามผู้ที่ยกย่อง คนที่ทำร้ายอาจารย์วรเจตน์ ซึ่งแสดงความเห็นชื่นชมพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนนี้ผ่านเว็บไซต์และ Facebook ต่างๆ เพราะการสนับสนุนการกระทำที่ออกนอกเหตุผล และใช้กำลัง ไม่สมควรที่จะเป็นสังคมของผู้ที่เจริญแล้วที่จะอยู่ร่วมกันในท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้งกันมากมายได้

เราเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์ มีความเห็นว่า ทุกฝ่ายควรประณามการกระทำครั้งนี้ ร่วมกัน และช่วยกันสนับสนุนให้สังคมไทยแก้ไขความขัดแย้ง และความเห็นที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุด้วยผล และวิธีการที่สันติ มีอารยะ

ไทยฟรีนิวส์
สื่อประชาชน
1 มีนาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น